Notificare legală 2017-06-30T14:31:23+00:00

Aviz juridic

Acceptarea avizului.

Accesarea şi utilizarea acestui site (denumit în continuare „Site-ul”), a oricărui subdomeniu şi/sau directoare, aplicaţiile şi funcţionalităţile şi toate informaţiile conexe sau comunicări inclusiv email-uri intră sub incidenţa termenilor si condiţiilor de mai jos, a politicii de confidenţialitate, a informaţiile de farmacovigilenţa precum şi a tuturor legilor aplicabile. Toţi utilizatorii trebuie să citească cu atenţie acest aviz juridic. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare din aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu accesaţi acest Site.
Prin accesarea Site-ului şi navigarea acestuia, declarați că înțelegeți în totalitate, acceptaţi şi aprobaţi, fără nicio limitare sau rezervă, termenii şi condiţiile prezente, precum şi oricare alte avize sau instrucțiuni care vă pot fi furnizate de către Brystol-Myers Squibb atunci când accesați sau navigați în Site. În plus, confirmaţi că orice alte acorduri între dumneavoastră şi Bristol-Myers Squibb sunt înlocuite şi nu mai au nicio valoare sau efect în legătură cu accesarea şi utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.

Domeniul de utilizare.

Bristol-Myers Squibb Marketing Services SRL ("Bristol-Myers Squibb") gestionează acest Site pentru a oferi utilizatorilor informaţii comerciale sau instituționale despre Bristol-Myers Squibb şi/sau afiliații săi în România. Sunteţi de acord să nu utilizaţi acest Site pentru a vă oferi propriile servicii şi/sau produse ori pe cele ale unei terţe părţi, pentru a desfăşura activităţi comerciale sau publicitare legate în mod direct sau indirect de astfel de servicii ori produse, sau pentru orice alte scopuri care sunt ilegale, imorale, contrare ordinii publice sau în orice alt mod contrare acestor termeni şi condiţii. Opiniile şi recomandările exprimate de către orice utilizator al Site-ului le reprezintă pe cele ale persoanelor implicate şi nu sunt intenţionate ca recomandare sau garantare de către Bristol-Myers Squibb a oricăror produse sau servicii. Puteţi să descărcaţi materialele afişate pe Site doar în scop necomercial şi personal, cu condiţia de a păstra toate notificările privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în materiale sau afișate pe Site. Cu toate acestea, nu puteţi să copiaţi, să distribuiţi, să modificaţi, să transmiteţi, să reutilizaţi, să re-postaţi, să acordaţi licenţe, să închiriaţi, să transmiteţi către public, să difuzaţi sau să retransmiteţi prin cablu, să realizaţi opere derivate, să folosiţi ca link, sau să folosiţi conţinutul Site-ului, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, fotografiile, graficele, tabelele, imaginile, iconiţele, tehnologia, software, conţinut audio şi audiovizual, design grafic, coduri de sursa şi obiect, adrese de e-mail şi link-uri (către Site şi/sau oricare dintre subdomeniile şi/sau directoarele sale) în scop public şi/sau comercial, fără acordul scris prealabil al Bristol-Myers Squibb. În cazul în care există, codul dvs. de înregistrare sau parola de acces pentru navigarea Site-ului este personală şi nu poate fi transferată. Este strict interzis să împărtăşiţi cu alte persoane codul dvs. de înregistrare sau parolele, în cazul în care acestea există, sau în orice alt mod să facilitaţi utilizarea acestora de către alte persoane.

Scopul teritorial.

Bristol-Myers Squibb face eforturi rezonabile pentru a se asigura că acest Site şi conţinutul acestuia este accesat în conformitate cu legile, codurile şi reglementările în vigoare, dar nu garantează faptul că informaţia cuprinsă în acest Site este adecvată sau disponibilă pentru utilizare în locuri din afara României. Este interzisă utilizarea de către persoane care accesează acest Site din zone unde conţinutul acestui Site poate fi ilegal sau neadecvat. Persoanele care aleg să acceseze Site-ul din alte locaţii vor face acest lucru din proprie iniţiativă şi sunt răspunzătoare de respectarea legilor locale aplicabile.

Absenţa sfaturilor medicale.

Site-ul nu cuprinde sfaturi medicale. Produsele Bristol-Myers Squibb sau alte produse farmaceutice care sunt descrise pe acest Site (în cazul în care există) sunt disponibile doar pe baza unei prescripţii eliberate de un profesionist în domeniul sănătăţii. Bristol-Myers Squibb nu este implicată în oferirea de servicii sau sfaturi profesionale medicale sau similare, iar informaţiile existente pe Site nu înlocuiesc sfaturile medicale oferite de un profesionist în domeniul sănătăţii. În cazul în care doriţi sau aveţi nevoie de astfel de servicii sau sfaturi, trebuie să consultaţi în cel mai scurt timp un medic sau un profesionist în domeniul sănătăţii.
Dacă sunteţi profesionist în domeniul sănătăţii, vă rugăm să nu vă limitaţi la datele disponibile pe Site pentru informare specifică despre o anumită patologie şi/sau detectarea, diagnosticarea, prognosticul, administrarea şi, acolo unde este aplicabil, tratamentul adecvat pentru fiecare caz specific. În timp ce informaţiile pot fi actualizate periodic pentru cele mai noi şi complete informații, vizitatorii ar trebui să consulte informaţia oficială completă de prescriere pentru orice produs medicamentos menţionat în acest Site.
Trebuie să acceptaţi că întregul conţinut pe care îl vedeţi sau citiţi pe Site este supus dreptului de autor, cu excepţia cazului în care se indică altfel. Conţinutul poate fi folosit doar în conformitate cu prezentele termeni şi condiţii sau cu prevederile de pe Site şi doar cu acordul prealabil scris al Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb nu garantează şi nu declară că utilizarea de către dvs. a materialelor afişate pe Site nu încalcă drepturile terţilor care nu se află sub controlul Bristol-Myers Squibb sau nu sunt afiliaţii acestei companii.

Mărci comerciale.

Mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele şi mărcile de serviciu (denumite în mod colectiv „Mărci comerciale") afişate pe Site sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate ale Bristol-Myers Squibb, ale afiliaților săi globali şi ale altor entităţi. Niciuna dintre informaţiile cuprinse pe Site nu trebuie interpretată ca o acordare în mod implicit, sau în alt mod, a unei licenţe sau a unui drept de utilizare a oricărei Mărci comerciale afişate pe Site, fără acordul prealabil scris al Bristol-Myers Squibb sau al unui terţ care ar putea să deţină Mărcile comerciale afişate pe Site. Utilizarea Mărcilor comerciale afişate pe Site sau a oricărui alt conţinut de pe Site, cu excepţia celor prevăzute în prezentele termene şi condiţii, este strict interzisă. De asemenea, trebuie să luaţi cunoştinţă de faptul că Bristol-Myers Squibb îşi va exercita drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura permisă de lege, inclusiv prin deschiderea urmăririi penale, dacă este necesar.

Excluderea garanţiei.

Deşi Bristol-Myers Squibb face toate demersurile rezonabile pentru a include pe Site informaţii corecte şi actuale (în conformitate cu procedurile interne de revizuire şi aprobare a conţinutului), societatea nu garantează corectitudinea acestora. Bristol-Myers Squibb nu îşi asumă nicio răspundere, în limitele permise de lege, pentru nicio eroare sau omisiune cuprinsă pe Site. Fără a limita cele de mai sus, toate informaţiile cuprinse pe Site vă sunt furnizate "CA ATARE" FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢII IMPLICITE PRIVIND CALITATEA COMERCIALĂ, CAPACITATEA DE UTILIZARE PENTRU UN SCOP DETERMINAT SAU ABSENŢA CONTRAFACERII. Menţionăm faptul că este posibil ca unele jurisdicţii să nu permită excluderea garanţiilor implicite, prin urmare unele dintre excluderile de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Verificaţi legislaţia locală pentru a vedea dacă există restricţii sau limitări în legătură cu excluderea garanţiilor implicite.
Bristol-Myers Squibb nu este răspunzător şi nu poate răspunde pentru nicio utilizare a acestui Site, care ar putea fi contrară acestor termeni şi condiţii, politicii de confidenţialitate şi tuturor legilor, codurilor şi reglementărilor în vigoare. Utilizatorii sunt singurii răspunzători de utilizarea acestui Site.

Limitarea răspunderii.

Deşi Bristol-Myers Squibb face eforturi rezonabile să implementeze şi să menţină standarde tehnice înalte şi măsuri eficiente, veţi utiliza Site-ul şi veţi naviga pe acesta în funcţie de furnizorul de internet ales de dumneavoastră. Nici Bristol-Myers Squibb si nicio altă parte implicată în crearea, elaborarea sau livrarea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru nicio daună ce rezultă din faptul că aţi accesat sau utilizat Site-ul. Bristol-Myers Squibb nu îşi asumă nicio răspundere şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare a calculatorului dumneavoastră sau a altor bunuri personale sau pentru viruşii care ar putea să vi le infecteze ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe Site sau a descărcării oricăror materiale, date, texte sau imagini de pe Site, sau pentru problemele tehnice afectând total sau parțial disponibilitatea sau funcționarea corectă a Site-ului.

Schimbul sau transmiterea de informaţii.

Anumite zone ale Site-ului pot să vă permită să accesaţi forumuri online, bloguri, chat-uri sau reţele sociale, să introduceţi şi să schimbaţi comentarii, opinii, materiale sau orice alt fel de informaţii, şi să trimiteţi e-mailuri sau să oferiţi în alt mod feedback către Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb nu avizează şi exclude în mod specific orice răspundere pentru orice conţinut din aceste forumuri (utilizatorii sunt singurii responsabili pentru informaţiile, datele, comentariile, opiniile şi/sau materialele pe care le introduc). Nu puteţi să afişaţi, să transmiteţi sau să schimbați orice comentariu, opinie, informaţie sau material contrare normelor etice, moralei sau ordinii publice, sau inexacte, false, exagerate, necorespunzătoare, ameninţătoare, calomniatoare, defăimătoare, obscene, indecente, ofensive, nedrepte, incitante, pornografice sau de profanare, sau orice materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce poate fi considerat infracţiune, poate atrage răspunderea civilă sau poate încălca orice lege, regulament sau cod aplicabil în industria farmaceutică sau care ar putea să nu fie adecvat.
În plus, nu aveţi dreptul să afişaţi sau să transmiteţi orice comentarii, opinii, informaţii sau materiale care (a) încalcă drepturile altor persoane sau viaţa privată a acestora sau drepturile de publicitate, (b) sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate, cu excepţia cazului în care proprietarul acestor drepturi şi-a exprimat în mod expres acordul scris, (c) cuprind un virus, un bug sau alte elemente dăunătoare, sau (d) sunt folosite pentru a complota în mod ilegal împotriva altei persoane, cu limitarea relaţiilor comerciale sau a concurenţei. Veţi fi unic răspunzător pentru daunele ce rezultă din orice încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, sau pentru orice alt prejudiciu ce rezultă din utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.

Transmiterea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice „informaţie care identifică persoanele sau date cu caracter personal" din cadrul comunicărilor electronice către Site intră sub incidenţa politicii de confidenţialitate. Pe de altă parte, orice comunicări sau materiale care nu conţin date personale pe care le transmiteţi către Site prin poştă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau alte asemenea, sunt şi vor fi considerate informaţii neconfidenţiale şi nesupuse drepturilor de proprietate intelectuală. În afara datelor cu caracter personal care, aşa cum este menţionat, intră sub incidenţa politicii de confidenţialitate a Site-ului, înţelegeţi că orice transmiteţi sau afişaţi poate fi folosit de către Bristol-Myers Squibb sau de către afiliaţii săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, orice reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare şi afişare. În plus, Bristol-Myers Squibb are libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how, procese sau tehnici cuprinse în orice comunicare pe care o transmiteţi către Site în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, elaborarea, fabricarea, comercializarea şi vânzarea produselor şi a serviciilor folosind aceste idei, concepte, know-how, procese sau tehnici. Toate datele şi informaţiile pe care le introduceţi trebuie să fie corecte (inclusiv, fără a se limita la toate informaţiile introduse în formularele de pe Site). Sunteţi răspunzător pentru actualizarea permanentă a tuturor informaţiilor transmise. În toate cazurile, veţi fi singurul răspunzător pentru orice date sau informaţii false sau incorecte pe care le transmiteți şi pentru orice prejudiciu, pierdere sau daună cauzată Bristol-Myers Squibb sau oricărei alte terţe părţi în urma informaţiilor, datelor, comentariilor, opiniilor sau materialelor transmise.

Linkuri către alte site-uri.

Asigurarea unui link către alt site care nu este controlat de către Bristol-Myers Squibb este strict în interesul dvs. şi nu implică nicio garantare sau recomandare din partea Bristol-Myers Squibb a unui astfel de website sau locație. Bristol-Myers Squibb nu deţine niciun control asupra conţinutului sau asupra gestionarii unui site terţ legat prin link de Site şi nici nu este răspunzător de un astfel de conţinut sau gestiune. Accesarea de către dumneavoastră a oricăror pagini din afara Site-ului sau oricare alte site-uri se realizează pe propriul dumneavoastră risc. Atunci când accesaţi un link către un alt site, asiguraţi-vă că este vorba despre un conţinut adecvat al site-ului respectiv, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Odată ce accesaţi un link către un alt site, citiţi avizul juridic şi politica de confidenţialitate de pe site-ul nou. Acestea pot fi diferite de cele care se aplică Site-ului.

Legea aplicabilă.

Prezentul aviz şi punerea lui în aplicare intră sub incidenţa legilor României, fără a lua în considerare prevederile privind conflictul de legi. Sunteţi de acord ca orice divergenţe şi probleme ce apar în urma utilizării de către dumneavoastră a Site-ului şi a prezentului aviz să fie supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor din România în măsura permisă de lege. Orice pretenţii ce rezultă din sau în legătură cu accesarea sau utilizarea Site-ului de către dumneavoastră trebuie formulate în faţa instanţelor de judecată în termenul general de prescripţie de 3 (trei) ani.

Durata Site-ului.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Bristol-Myers Squibb poate, în orice moment, să modifice sau să suspende permanent sau să şteargă în întregime sau parţial acest Site şi conţinutul său, precum şi conţinutul, funcţionalităţile sau serviciile oferite prin acesta.

Modificarea avizului.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Bristol-Myers Squibb poate să revizuiască oricând termenii şi condiţiile prezentului aviz privind utilizarea Site-ului. În cazul modificării oricăror termeni sau condiţii din prezentul document “Aviz juridic”, textul modificat va fi afişat pe Site şi vă vom informa în acest sens printr-o notificare. Trebuie să respectaţi orice astfel de revizuiri şi prin urmare să verificaţi periodic prezentele condiţii şi termeni.

Data ultimei actualizări: octombrie 2017